Magazines en websites meest betrouwbaar

In een onderzoek naar de meest betrouwbare informatie bronnen onder 1.000 gevraagde Nederlanders is naar voren gekomen dat informatie in magazines en op websites als meest betrouwbaar worden beschouwd. Social media wordt als onbetrouwbaar gezien en scoort het slechtste, vooral bij jongeren. Advertenties in magazines hebben het meeste vertrouwen, gevolgd door televisie en internet.

Doordat er in de media veel aandacht is voor nepnieuws wordt er door met name ouderen kritischer gekeken naar informatie en de helft ervan controleert de bron op betrouwbaarheid.

Onderzoek door Mediabrands Marketing Scienses, BAV en Sanoma

Bron: Sanoma